Lobsterizmus 101

Friss kommentek

  • pallasmacska: azért a hozzászólásokból kiválóan látszik, ki az, aki odáig sem jut el, hogy felismerje, előre kiszabott életet él. (2019.06.08. 20:38) 40 vagyok, de élni akarok!
  • Ra: Wow... (2019.06.04. 20:56) Hogyan szoktasd le magad a tanult tehetetlenségről?
  • Hemi12: Igazad van! Az '56-os forradalmárok is baszódjanak meg! Megöltek egy csomó EMBERT!!! Akik között biztos voltak jók is! Hát nem olvasták a szótári de... (2019.03.15. 16:51) Feminizmusról picsogni férfiatlan
  • Diorella Queen: Sok igazság van a posztban,mondhatni azt is hogy az egész poszt igaz. :) (2019.02.13. 08:03) 11 ok a gyerekvállalás ellen
  • Barbara Pesti: Engem csak az zavar, ha nem dühböl, nem feszültséglevezetésböl kàromkodnak, hanem megszokásból. Az a bizonyos vazmeg mint kötöszó esete ez. Pont mer... (2019.01.08. 22:30) Káromkodás, mint hatalmi eszköz
  • Janos Giljan: Hát az a véleményem, hogy mi a feleségemmel 12 év után is szerelmesek vagyunk egymásba és a szexuális életünk is igen aktívnak tekinthető, heti 3-5 ... (2018.07.29. 22:21) 13 lecke nem monogám párkapcsolatokból

"(édesanyja a XI. kerületben az egyik minta-óvodának vezetője és fia cselekményét elítélte) őrizetbevételétől eltekintettünk"

2010. 12. 30.

1968. május 2-4.
A Budapesti Rendőkapitányság tájékoztatója a beat-hippi jelenségről és a bevezetett rendőri intézkedésekről

BUDAPESTI RENDA�RFA�KAPITÁNYSÁG
Szám:
15-0399/1968.
SZIGORÚAN TITKOS!

T Á J É K O Z T A T Ó

a hippie jelenségről és az eddig bevezetett rendőri intézkedésekről.

A fővárosi rendőri szervek 1968 elején, de különösen március és április hónapokban találkoztak a hippie-jelenséggel, melynek lényege, hogy egyes fiatalok - esetenként csoportokba verődve - feltA»nő öltözködésükkel (többszörösen foltozott farmernadrág, virágos, színes ingek, egyeseknél - főleg angol nyelvA» - jelvények) és magatartásukkal tetszelegnek és hívják fel magukra a figyelmet.

I.

A fővárosban felbukkant hippie-jelenség elferdült vetülete az amerikai, angliai és franciaországi beat-hippie mozgalomnak. Amennyiben elterjed, veszélye abban áll, hogy a nyugaton jelentkező - néhány vonatkozásban pozitívként is értékelhető (háborúellenesség, behivatási kötelezettség megtagadása, a fennálló társadalommal szembeni sajátos ellenállás) mozgalomból - elsősorban a munkakerülés, a szexualitás felfokozása, ferde hajlamok kifejlesztése, kábítószer-élvezet (LSD) kerülne át hozzánk.

Adataink szerint a fiatalok túlnyomóan nagy része nem tudatosan, hanem inkább kedvtelésből, szórakozási igényének sajátos kiélése érdekében fordul e jelenség felé. A veszély elsősorban abban jelentkezik, hogy politikailag zavaros és ellenséges beállítottságú elemek, büntetett előéletA» fiatalok, volt galeri vezérek és hangadók igyekeznek maguk köré gyA»jteni a tájékozatlan, a jelenség lényegét nem látó fiatalokat.

A rendőri szervek a hippie-jelenséget, különösen annak szervezettebb és csoportos formáját a galeri probléma részeként tekintik.

A hippie-galeri jelenség politikai veszélyességét különösen március közepén fokozta, hogy egyes ellenséges elemek igyekeztek azt összekapcsolni a lengyelországi és csehszlovákiai eseményekkel. Néhányan szovjetellenes, antiszemita, nacionalista jelszavakat hangoztatva a hippie jelenség kelet európai megújhodásáról beszéltek.

A Belváros egyik ilyen központi figurája volt:

  C. J. ([szül. hely, 1942., a. neve], színházi statiszta) Budapest, XII., Kiss János alt. u. [házszám] alatti lakos, aki társaival az "Ibolya" eszpresszóban március 10-én és 11-én a lengyelországi rendzavarásokról beszélgetett. Ennek kapcsán hasonló, itthoni megmozdulások szükségessége is szóba került melynek bevezetéseként a Gellért hegyi Szabadság-szobor esetleges felrobbantásáról beszéltek.

1968. március 16-án a BRFK Politikai Osztály, Vizsgálati Alosztálya, rombolásra irányuló bA»ntett előkészületének gyanúja miatt C. J-t őrizetbe vette, majd a vizsgálatot előzetes letartóztatás egyidejA» elrendelésével az izgatás bA»ntettének megállapítására és bizonyítására kiterjesztette. Kiderült, hogy a belvárosi galeri csoportok egyik legbefolyásosabb hangadója C. J. volt. Mint idősebb "mA»veltebb", és tapasztaltabb személy, A� volt az, akit társai "Richárd" néven ismertek. C. J. tekintélyét növelte, hogy a fiataloknak író, költő és festőmA»vészként mutatkozott be. 1968. március 10-én "Zuhanás" címmel az Eötvös Klubban szerzői estet tartott, amelyen verseit Nagy Attila színmA»vész tolmácsolta. A fiatalok között C. J. gyakran fejtegette, hogy "nyugaton minden meg van engedve a fiatalok számára, szólásszabadság, szabad elv hirdetés van". Arról is beszélt, hogy a "kommunista elv nagyon szép, csak nálunk nem úgy gyakorolják, ahogy szeretné". Szerinte Krisztus újjászületése megoldaná az összes társadalmi problémát, mert akkor "a krisztusi elv érvényesülne, emberi egyenlőség, vallásos erkölcsök és a természethez való visszatérés valósulna meg." Szovjetellenes verseket is írt.

C. J. külső megjelenésében is azonosulni igyekezett a hippiekkel. Piszkosan és elhanyagoltan járt, feltA»nően nagy szakállt növesztett és mezítláb közlekedett a Váci utcában. Az ügyben a résztvevők felelősségének megállapítására tovább folyik a vizsgálat.

  Gyanúsítottként hallgatták ki L. B. ([szül. hely] 1949. [hó, nap, a. neve]) Budapest, VI., Jókai u. [házszám]. sz. alatti lakos figuráns foglalkozású, a Budapesti Mélyépítő és Tervező Vállalat alkalmazottja, VIII. általános iskolát végzett, (apja szabósegéd, pártonkívüli) izgató hippie fiatalt. Ellene az eljárás rombolásra irányuló büntetett előkészületének és izgatás elkövetésének gyanúja miatt folyik. J. és néhány társa ellen ezen kívül az I. kerületi Rendőrkapitányságon is eljárás van folyamatban jogtalan használat és dologrongálás büntette miatt.
L. B. társaival felnyitotta O. L. Bp. I., Országház u. 14. sz. ház előtt parkírozó CF-35-10, frsz. Skoda 1000-es személygépkocsiját, majd azzal a Bécsi-kapu falának ütköztek. Keletkezett kár: 10.000 Ft.
II.

Az első figyelmet keltő hippie-kirándulásra 1968. április 4-én került sor, amikor is több száz fiatal a Vigadó téri hajóállomásról, kisebb galeri csoportokban Leányfalura és Visegrádra indult.

Néhányan garázda magatartást tanúsítottak, említésre méltó rendzavarásra azonban nem került sor. A fiatalok kisebb-nagyobb csoportokba verődve gyülekeztek, beszélgettek és szórakoztak, egyesek italoztak. A kiránduláson résztvevők egy részének külső megjelenését a teljes elhanyagoltság jellemezte, hosszú haj, szakáll, rongyos, többszörösen foltozott ruha, szakadozott, kifordítva viselt báránybőr mellény, stb.

1968. április 28-án, mintegy 250-300 fiatal - közöttük 50-60 hippie - indult Leányfalura, Visegrádra és Szentendre környékére kirándulásra. Rendzavarásra ez alkalommal sem került sor. Volt galeritagokból, büntetett előéletA» személyekből 50-60 fős csoport a Velencei tó környékére kirándult, ezen kívül hippie-galeri jelenség volt észlelhető 50-60 fővel a HA»vösvölgyben, (a résztvevők közül jó néhánynak zakója és inge bútorszövetből készült), 40-50 ilyen fiatal jelent meg a Vidám Parkban.

Az áprilisi hippie-találkozók, és galericsoportosulások résztvevői, hangadói és szervezői közül május 1. előtt, rendőri felügyelet alá helyeztünk 6 főt, az 1960. évi 14. tv. alapján szabálysértési eljárást indítottunk 4 fő ellen, rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítettünk 20 fiatalt. A május 1-jére tervezett hippie-kirándulások biztosítására a Pest-megyei Rendőkapitánysággal együttmA»ködve a szükséges intézkedéseket megtettük.

Április végén megjelentek a legkülönbözőbb feliratú gombjelvények, melyek készítői közül 1968. április 30-án izgatás, törvény, vagy hatósági rendelkezés elleni bA»ntett miatt eljárást indítottunk:

  Zs. A. ([szül. hely] 1943. [a. neve] elvált, 4 éves fiát neveli, büntetlen, a Városépítési Tudományos Tervező Intézet, Budapest, I., Krisztina krt. 99. [bizonyos osztályán] dolgozó tervező, havi keresete: 1.600 Ft) Törökbálint, [utca, házszám] sz. alatti lakos ellen.

Megállapítást nyert, hogy Zs. A. 1968. januárjában kezdett hippie gombjelvényeket készíteni a lakásán úgy, hogy ismerőseitől mA»anyaglapot szerzett, a feliratokat ő maga rajzolta, majd óraszámlap védőburát ragasztott a jelvényekre, melyeket db-ként 6-12 Ft-os áron értékesített. Tettenérésig, mintegy 25-30 különböző feliratú jelvényt adott el. Megmotozásakor nála talált jelvények feliratai:

"I am a hippie" (hippie vagyok)
" I need your money (szükségem van a pénzedre)
"Don't work hippie" (ne dolgozz hippie)
"Don't work sleep" (ne dolgozz, aludj)
"Mit nézel?"

A megtartott házkutatás során lakásán néhány tucat, fentiekhez hasonló és más feliratú jelvényeket találtunk:

"Make lowe, not war" (szeretkezz, ne háborúzz)
"Virginity is a luxury" (a szüzesség luxus)
" I want more LSD" (több LSD-t akarok)
" I am a Yankee" (yankee vagyok)
" I am a supermann" (felsőbbrendA» ember vagyok)
" I love Mao" (szeretem Mao-t.)

Zs. A. kihallgatása során elmondotta: folyóiratban olvasta, hogy egy angol lány jelvénykészítéssel tett szert mellékkeresetre. Ezt jó ötletnek tartotta és ő is elkezdett jelvényeket gyártani Mivel adatok nem merültek fel arra, hogy ő maga is galeritag, továbbá nem volt büntetve és munkahelyén jól dolgozik, családi élete nem esik kifogás alá (édesanyja a XI. kerületben az egyik minta-óvodának vezetője és fia cselekményét elítélte) őrizetbevételétől eltekintettünk.

A nyomozói és közrendvédelmi állományt időben és részletesen eligazítottuk, hogy az olyan izgató szövegA» jelvényeknek viselőit, mint "ne dolgozz, aludj", "a szüzesség luxus", "hippie ne dolgozz", "szeretem az LSD-t", "több LSD-t akarok", állítsák elő, viselőit figyelmeztessék, és a jelvényeket vegyék el. Amennyiben a jelvény szövege nem izgató tartalmú, de a felirat az idegen nyelvA» szöveg miatt nem megállapítható, azt igazoltatás után vegyék el.

Értesüléseink szerint a jelvények értékesítésének egyik központja az Eötvös Klub. Z. B. ([szül. hely], 1950. [a. neve]) Budapest, XIV., 926. u. [házszám] sz. alatti lakos pld. elmondta, hogy a "Make Love Not War" (Szeretkezzünk, ne háborúzzunk) feliratú jelvényt a Klub vezetőjétől kapta.

A jelvények - feliratuk tartalmát tekintve - mintegy három csoportba sorolhatók:

- Politikailag ellenséges tartalmú, izgató jelvények:

A már említetteken kívül:
"Hippie hatalom"
"Szeretem Mao-t"
"Én felsőbb rendA» ember vagyok"
"Kortyolj sört, ne tanulj"

Nyilvánvaló, hogy az ilyen és ehhez hasonló tartalmú jelvények készítése, terjesztése és viselése, a hasonló eszmék és nézetek propagálása az ifjúságra káros hatású, politikai veszélyeket rejt magában.

- Nemi szabadosságra és kábítószer élvezetére felhívó jelvények:

"Szuper lányra van szükségem"
"Több LSD-t akarok"
"Szeretem az LSD-t"
"Lány kerestetik, gyakorlat nem szükséges"
"Szexuális partnert keresek"

Az ilyen jelvények propagálása felfokozza a fiatalokban a nemi kérdések iránti érdeklődést, elősegítheti a szexuális bA»nözés tovább terjedését. Egyébként mind a III. Prágai, mind a IV. Budapesti Nemzetközi Kriminalisztikai szimpóziumokon már utalás történt arra, hogy több szocialista országban emelkedik a prostitúció és a szexuális bA»nözés. A "Szabad szerelem" hamis és félrevezető jelszavának, a nemi szabadosságra és kábítószer élvezetre való felhívások fokozzák a fiatalok züllését és bA»nözését [sic!]. Különös veszélyeket rejthet magában a kábítószer élvezet.

- Egyéb hippie jelenségre felhívó jelvények:

Ezek is csak látszólag ártatlanok, mert a "Nekem minden mindegy", "Én hippie vagyok", "Hagyjatok békén", és más feliratok társadalomellenes magatartást, közömbösséget és cinizmust szülnek.

A május 1-jére kitA»zött találkozókra vonatkozó előzetes információink jórészt igazolást nyertek, megelőző intézkedéseink eredménnyel jártak.

A korábbi kirándulásokhoz hasonlóan, a résztvevők zömmel az V., Vigadó téri hajóállomáson gyülekeztek. 7.30 h-tól folyamatosan a "Petőfi", a "Dunaföldvár", a "Zebegény", az "Óbuda" és a "Táncsics" személyszállító hajókkal mintegy 3000 főnyi 14-25 éves fiatal utazott el. Többségük az időjárásnak megfelelő kiránduló öltözékben volt. Mintegy 10-15%-uk jellegzetesen elhanyagolt külsővel, többszörösen foltozott, kopott, szakadt ruházatban (virágos ing, kifordított bekecs, stb.) hosszú hajjal, szakállasan, egyszóval hippie-huligán külsővel jelent meg.
A leányok a résztvevőknek mintegy harmadát tették ki. A kiránduló fiatalok jelentős része munkás fiatal volt. Nagy számban voltak azonban - mint azt az igazoltatások is alátámasztották - középiskolások, ipari tanulók, foglalkozás nélküliek.

A fiatalok közül csak néhányan viseltek hippie gombjelvényt. Megállapítást nyert, hogy a Vigadó térbe torkolló utcák bejáratánál hangadók figyelmeztették a jelvénnyel érkezőket, szerveink jelenlétére és mindenkit felszólítottak a jelvények elrejtésére.

A behajózástól a visszaérkezésig számos jelből egyértelmA»en megállapítható volt, hogy a tömeg széttagolt, egymást ismerő - azonos külsejA» - fiatalok csoportjaiból tevődött össze. Központi irányítás, szervezés vagy egybefogottság jelét semmilyen vonatkozásban nem tapasztaltuk.

A biztosításban résztvevő rendőri szervek - közrendvédelmi állomány, egyenruhás fotósok, nyomozók láttán sokan még a hajóállomáson szétszéledtek, visszafordultak, lemondtak a kirándulásról.

Megelőző intézkedéseink hatását látjuk abban realizálódni, hogy a korábban megismert hangadók - akik az április 4-ei találkozó szervezésében és lebonyolításban kiemelkedő szerepet játszottak - ez alkalommal nem jelentek meg a Dunakanyarban.

A fiatalok a hajókba történő beszálláskor, az utazás és kiszállás alkalmával tartózkodóak voltak, rendbontást nem követtek el.

Leányfalun mintegy 400 fő táborozott, a fennmaradó rész Visegrád térségében töltötte el a napot. Főleg az utóbbi helyen mélyen a hegyek közé, kis csoportokra szétszóródva behúzódtak.

A legkirívóbb öltözékA»eket megismerésük érdekében és bizonyos visszatartási jellegA» meggondolásokból igazoltattuk, személyi adataikat feljegyeztük, egyeseket közülük elszámoltattunk.
Az ily módon megismert fiatalok száma 190 volt. Közülük 4 fő ellen büntető-, 5 fő ellen szabálysértési eljárást indítottunk, 45 főt rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítettünk.

Komplex intézkedéseink összhatása a viszonylag nagy létszámú tömeg visszafogottságában tükröződött.
A tömeg politikai arculatát a teljes közömbösség s passzivitás jellemezte. Olyan kategóriának tekinthetjük ezeket a fiatalokat, akik politikailag teljesen tájékozatlanok és iskolázatlanok, éppen ezért különösen ki vannak téve ellenséges tendenciák fertőző veszélyének.
Érdeklődésük mindenekelőtt a közös szórakozásra, túrázásra, sportolásra, játszásra irányult.

A viszonylag nagy létszámú tömeget, a hippie találkozó résztvevőit főleg külföldről és feltehetően tudatos elemek által sugalmazott és propagált, egy ugyanazon "divat" iránti szimpátia tartja össze. A "hippie"-problematika rendezése rendőri eszközökkel lehetetlen. Megoldása, illetve a fiatalok jóindulatú rétegeinek megnyerése és aktív erőkké formálása megítélésünk szerint elsősorban társadalmi szervezeteinkre ró feladatokat.

B u d a p e s t, 1968. május 2.

Az irat jelzete: Budapest Főváros Levélt&aa

http://www.archivnet.hu/old/rovat/forras.phtml?forras_kod=155

2 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://oriblog.blog.hu/api/trackback/id/tr52548217

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Fidesz vérfagyasztó logikája 2010.12.30. 13:51:41

A médiaszabályozás, mint minden jogi szabályozás, elsősorban lehetőségeket fogalmaz meg, amit egy általunk még nem ismert gyakorlat fog tartalommal kitölteni. Tisztelt Fellegi Úr! Egy rossz törvény nem lesz attól bocsánatos, hogy a nagytekintél...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

misc · http://misc.blog.hu 2010.12.30. 23:49:32

ezt olvasgattam én is a tegnapi IceT-ügy kapcsán, egészen zseniális. A másikat láttad? www.archivnet.hu/old/rovat/forras.phtml?forras_kod=156

Számomra annyira abszurd és felfoghatatlan, hogy ilyen írások születhettek valamikor. Legjobban az tetszik, amikor az emberek személyes adatainak felsorolásakor mintegy magától érhetően odateszi a havi keresetüket is...

"Zs. A. ([szül. hely] 1943. [a. neve] elvált, 4 éves fiát neveli, büntetlen, a Városépítési Tudományos Tervező Intézet, Budapest, I., Krisztina krt. 99. [bizonyos osztályán] dolgozó tervező, havi keresete: 1.600 Ft)"

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2010.12.31. 13:07:35

@SCUMM: Köszi a linket!

"zenei áhítattal"
"Szilas Imre az egyházi zenét beat-ütemben dolgozta fel."
"hippie életvitelre felhívó tartalmúak"

Ehhez vagy szociológusnak kell lenni vagy besúgónak.

Ilyen írások ma is születnek, a szolgálatok írják őket. Talán most már nem szórakoznak annyit hétköznapi emberekkel, de csak mert eltömítené a rendszert információval.

Amúgy egész biztos úgy gondolják, hogy egy kis megfigyelés nem árthat. És ebben támogatja őket egy nagy csomó birka, akik szerint nincs mit rejtegetniük, ezért mindez az ő biztonságuk érdekében történik.

Beee-eee-eee